Uw personeel

 

Personeel
Het hebben van een beheersbare en voorspelbare bedrijfsvoering is soms knap ingewikkeld. Zodra u werkgever wordt komt  daar een extra dimensie bij. Het werkgeverschap vraagt om personeelsbeleid met aanverwante regels en verplichtingen bij ziekte. De eisen als veiligheid, welzijn en gezondheid, RI&E, verzuimprotocollen, preventiemedewerker, re-integratie, arbodienstverlening, poortwachtersgaranties, loonsancties, transitievergoedingen, WIA, WGA, ZW, ERD, UWV, Whk enz. baart velen zorgen.

Personeelsbeleid
Personeelsbeleid is complex en vraagt om financiële zekerheid, zorgvuldigheid en gemak. Als partner in business praten wij graag mee over uw wensen en doelstelling m.b.t. het personeelsbeleid. Zo adviseren wij u om 1 persoon verantwoordelijk te maken voor de uitvoering van dit beleid. Voor deze persoon zijn wij 24/7 bereikbaar met één vast aanspreekpunt. Ervaar het comfort van ons persoonlijk contact en laat u informeren met praktische ondersteuning bij

  • goed werkgeverschap artikel 7:611 BW
  • primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
  • grip op verzuim met arbodienstverlening, preventie en re-integratie  
  • werkgeversaansprakelijkheid artikel 7:658 BW

Werkgevers
Het hebben van personeel is complex en allerminst vrijblijvend. Denk alleen al aan de dynamiek van relevante wet- en regelgeving met soms meerdere wijzigingen per jaar. Een serieus vraagstuk waarvoor wij een aantal oplossingen in huis hebben. Met onze 24/7 dienstverlening helpen wij u graag verder
.

Voorkomen is beter dan genezen
Bij ziekteverzuim moet u het verzuim (laten) begeleiden, loon doorbetalen. Ook kunt u te maken krijgen met doorbelasting van ziektewetuitkeringen en/of arbeidsongeschiktheidsuitkeringen wanneer personeel ziek het dienstverband uitstroomt. Weet dat elke ziekmelding u 12 jaar lang kan achtervolgen met kosten die op kunnen lopen tot € 200.000,- per keer.

> Zie kostenvoorbeeld…

Personele risico’s zijn uitstekend te organiseren met uitgebreide verzekeringsoplossingen. Wij vinden het belangrijk dat u goed en volledig wordt geïnformeerd. Daarom adviseren wij u goed na te gaan welke risico’s u wel en niet heeft opgelost. Is dat een financieel risico van 12 of 2 jaar. Laat het ons weten. Met onze 24/7 dienstverlening helpen wij u graag verder.

Specifieke werkgeversoplossingen
Met een
Full Service Inkomenspakket bieden wij een totaaloplossing op inkomensgebied inclusief aanvullende diensten als: ondersteuning bij gezondheidsmanagement, een werkgeversdesk, verzuimadministratie, preventie, arbodienstverlening en eventueel een Register Case- en Caremanagement met juridische ondersteuning.

Onze voorkeursleveranciers hiervoor zijn

Online personeelsregistratie met voordeel
Met een online gekoppelde verzuimregistratie beschikken wij over een uiterst efficiënt platform waarmee onze klanten eenvoudig alle personeelswijzigingen, ziek- en herstelmeldingen beheren.

Voordelen:
– een v
olledig personeelsadministratiesysteem
– e
envoud en overzicht vanuit een centraal dashboard
– uw verzuimbegeleider ontvangt automatisch ziek- en betermeldingen
– u bespaart tijd en geld, een e
igen verzuimregistratie wordt overbodig
– volledige controle over het verzuimproces met poortwachtersgarantie
– duidelijke 
verzuimrapportages

Eenvoudig als het kan met maatwerk als het moet
Wilt u een voordelige oplossing kies dan voor de bedrijfsverzekeringen van Omniborg. Stelt u een volledige oplossing op prijs dan kiest u voor het risicobeheer van Borgwise. Wij helpen u graag verder zodat u weer zorgeloos kunt ondernemen.