No risk, No glory

Borgwise-logo-RGB

Welkom
Ik heet u graag welkom in de wereld van risicobeheer en de unieke wijze waarop Borgwise daar waarde toevoegt met focus en grip.

Uniek
Ondernemen is kiezen. Ondernemers verzilveren kansen door risico te nemen. No Risk, No Glory wordt gezegd.  Om succes te hebben moet je risico durven nemen. En om hard te gaan is het belangrijk te weten waar je remt. Rem je niet dan raak je uit koers met mogelijke gevolgen voor het beoogde succes. Met risicobeheer van Borgwise leert u tijdig remmen met grip op snelheid en succes. Zo zit Borgwise in de wedstrijd.

Riskmanagement van Borgwise gaat over risico en succes en dat succes komt uiteraard niet vanzelf. Daar wordt elke dag hard aan gewerkt. Om die verwachting goed te managen wordt gespecialiseerde inzet gepleegd en dat is nu precies het kennisdomein van Borgwise. Daarmee creëert zij op unieke wijze bedrijfswaarde. Bedrijfswaarde met de kracht van focus en grip.

Focus en grip
In een multidisciplinair werkveld brengt Borgwise deze kennis samen vanuit één centrale brugfunctie met deskundige en praktische ondersteuning. Van daaruit creëert Borgwise uw bedrijfswaarde met de kracht van focus en grip. Focus op continuïteit en bedrijfszekerheid met grip op uw risico, kosten en rendement. Met Borgwise bent u zeker van waarde.

Riskmanagement
Met riskmanagement zet Borgwise haar expertise in om een integere, beheerste en voorspelbare bedrijfsvoering te borgen. Een doordacht evenwicht tussen risico en succes zoals dat in de dynamiek van modern ondernemerschap mag worden verwacht. Slimme maatregelen die het ondernemerschap beschermen tegen allerlei ongewenste en (on)voorziene aanspraken en omstandigheden. Gebeurtenissen die het bedrijfsvermogen aantasten en haar activiteiten verstoren of zelfs stagneren. In nagenoeg alle gevallen veroorzaakt dat nare gevolgen met verlies en verstoring van tijd en middelen met onnodig veel extra kosten en tijd. Met Borgwise maakt u het verschil.

Waardevol
Borgwise doet haar management loyaal, deskundig, eerlijk, betrokken en oprecht. Dat is de kern van Borgwise.

Schaalbaar
Borgwise maakt haar dienstverlening schaalbaar met duidelijke afspraken en een vaste rolverdeling. Door daar volledig en transparant in te zijn geniet Borgwise van een uitstekende reputatie.

Ruimte
Borgwise neemt werk uit handen en geeft uw ondernemerschap ruimte. Ruimte om meer te ondernemen. Ruimte om kansen te benutten met de geruststellende gedachte dat uw risico deskundig wordt bewaakt. Met die ruimte van Borgwise is een oplossing altijd dichtbij. Persoonlijk en vertrouwd.

Manfred van Kessel
Is een onafhankelijk riskmanager. Als zelfstandig risicoadviseur, oprichter en eigenaar van Borgwise is hij gepokt en gemazeld door de praktijk. Persoonlijk en direct betrokken bij een eerlijke en oprechte dienstverlening naar klanten. Een multidisciplinair aanspreekpunt die uw organisatie goed wil leren kennen en u graag verder helpt met de realisatie van doelen. Een echte kenniswerker die zich graag in een bepaald onderwerp verdiept, een bestaande situatie analyseert en een advies formuleert hoe dit probleem kan worden aangepakt. En na dit advies helpt hij u graag met beheer en implementatie van beheersingsmaatregelen. Met de persoonlijke 24/7 bereikbaarheid is hij u en uw medewerkers van grote waarde.

Manfred van Kessel
06 51   79 29 59

manfred@borgwise.nl

Werk in uitvoering
Deze website is op dit moment nog under construction. Oplevering wordt binnenkort verwacht.